Informacje

ŚWIETLICA - INFORMACJE


Karta zgłoszenia do świetlicy

Karta zapisu na obiady


WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:
p. Jolanta Kloc

p. Anna Kusiak-Botor

p. Teresa Lipińska