Grono pedagogiczne

DYREKCJA SZKOŁY

mgr Tomasz Giedwiłło - Dyrektor

mgr Magdalena Wojkowska - Wicedyrektor

KIEROWNICY SEKCJI

mgr Magdalena Piotrowska – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

mgr Jacek Dobrzński – sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

mgr Justyna Płachno – sekcja ogólnomuzyczna

mgr Bożena Furmańska – sekcja fortepianu

WYCHOWAWCY

OSM

I – Gabriela Mikołajec

II – Bogumiła Rybska

III- Beata Holecka

IV – Elżbieta Woźniak

V – Beata Niesyto 

VI – Ewa Godzik

VII – Beata Niesyto

PSM

I/4, II/4, III/6 –  Joanna Jaguszewska

I/6 , II/6 – Justyna Fenczyszyn-Ćmiel

IV/6, III/4 – Aleksandra Kruż

V/6 -  Justyna Płachno

VI/6 – Elżbieta Moczulska

IV/4 - Małgorzata Mazur

GRONO PEDAGOGICZNE

 • Sekcja fortepianu

  1.Bożena Furmańska – fortepian, fortepian dodatkowy - kierownik sekcji

  2.Barbara Klikiewicz – fortepian, fortepian dodatkowy

  3.Sabina Kulisz – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

  4.Joanna Martinson – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

  5.Agata Misiura – fortepian, akompaniament

  6.Elżbieta Moczulska – fortepian dodatkowy

  7.Joanna Nowakowska – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

  8.Ewa Sobczak–Siemianowska – fortepian dodatkowy, akompaniament

  9.Magdalena Kruż – fortepian, fortepian dodatkowy, akompaniament

  10.Jan Porzuczek – fortepian dodatkowy, akompaniament,

  11.Patryk Grzesiura – fortepian dodatkowy, akompaniament,

  12.Emilia Strzecha – akompaniament.

  Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych

  1.Justyna Płachno – rytm., ks, audycje muz. - kierownik sekcji

  2.Aleksandra Kruż – orkiestra, ks, audycje muz., lit. muz., zas. muz. z elem. edycji nut

  3.Grzegorz Bury –  improwizacja z elementami kompozycji

  4.Justyna Fenczyszyn-Ćmiel – rytmika, ks

  5.Tomasz Giedwiłło – chór, zespół wok-instr, fort. dod.

  6.Joanna Jaguszewska – rytm., ks, czytanie nut głosem

  7.Elżbieta Moczulska - ks, audycje muz.

  8.Małgorzata Mazur – ks, audycje muz.

  9.Kornelia Szostak – zajęcia taneczne

  Sekcja instrumentów smyczkowych i gitary

  1.Magdalena Piotrowska – skrzypce – kierownik sekcji

  2.Mariusz Bury – gitara

  3.Mirosław Franczak – gitara

  4.Aleksandra Frączek – skrzypce

  5.Łukasz Konieczny – skrzypce

  6.Sebastian Malon – skrzypce

  7.Mariusz Orzełowski – gitara

  8.Barbara Oruba - kontrabas

  9.Janusz Pietrucha – gitara

  10.Jacek Płosa – gitara

  11.Oskar Radwański- skrzypce

  12.Grzegorz Skiba – gitara

  13.Franciszek Skóra – wiolonczela

  14.Tomasz Spaliński – gitara

  15.Kalina Szczyrba – skrzypce

  16.Mateusz Prześlak – gitara, zespół gitarowy

  Sekcja instrumentów dętych, akordeonu i perkusji

  1.Jacek Dobrzański – klarnet, Big Band – kierownik sekcji

  2.Anna Tomaszewska – flet

  3.Robert Czmok – saksofon

  4.Robert Kier – akordeon

  5.Mateusz Misiak – perkusja, zespół perkusyjny

  6.Michał Młot – akordeon

  7.Nowakowski Krzysztof – perkusja

  8.Grzegorz Szczyrba – trąbka

  9.Alicja Warcaba – flet

  10.Aleksandra Borowiecka-Kwolek - flet

  11.Gabriela Wąż - flet

  Przedmioty ogólnokształcące

  1.Kornelia Szostak – plastyka, zajęcia techniczne, technika

  2.Ewa Godzik – język angielski

  3.Beata Holecka – edukacja wczesnoszkolna

  4.Małgorzata Jaromin – wychowanie do życia w rodzinie

  5.Paweł Lebuda– wychowanie fizyczne

  6.Gabriela Mikołajec – edukacja wczesnoszkolna

  7.Beata Niesyto – matematyka, zajęcia komputerowe

  8.Małgorzata Nowakowska – język polski

  9.Anna Marcinczak – religia

  10.Bogumiła Rybska – edukacja wczesnoszkolna

  11.Magdalena Wojkowska – język polski

  12.Elżbieta Woźniak – przyroda, biologia

  13.Sylwia Antolak – historia

  14.Grażyna Rakoczy – geografia

  15.Paweł Kubica – informatyka

  16.Elżbieta Borowska – język  niemiecki

  17.Barbara Zegrodnik – fizyka

  18.Katarzyna Polczyk - chemia

Pozostałe

Lidia Kępowicz, Bogumiła Rybska – biblioteka
Jolanta Kloc, Agnieszka Kokoszka– świetlica
Agnieszka Ludynia - pedagog