Aktualności

Trwają zapisy do szkoły na nowy rok szkolny 2020/2021

Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do:

1. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – OSM- (przedmioty ogólnokształcące i muzyczne,
8 lat nauki) – o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku 6/7 lat;

2. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  - PSM - (tylko przedmioty muzyczne, 6 lub 4 lata nauki w zależności od wieku kandydata) – o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci
w wieku od 6 do 16 roku życia.

W celu zgłoszenia kandydata należy złożyć wypełniony WNIOSEK , którego formularz można pobrać w zakładce: Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.
 

Wypełnione dokumenty przyjmujemy w sekretariacie szkoły od stycznia do końca lutego w przypadku OSM oraz do końca marca dla PSM.

Terminy badań predyspozycji kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki w roku szkolnym 2020/2021 ustalane są indywidualnie w sekretariacie szkoły, przy czym dla kandydatów do OSM – na początku marca, dla kandydatów do PSM – na początku kwietnia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja lub pod numerem tel.887448321.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 7 LUTEGO

W GODZ. 17.00-20.00.