Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2020/2021 mija 3 czerwca 2020r.

Od dnia 1.06.2020r. pracownik sekretariatu będzie się z Państwem kontaktował w celu ustalenia terminu przeprowadzenia badania przydatności.

Prosimy o dosyłanie drogą mailową na adres zsm@oswiata.tychy.pl brakujących opinii wychowawcy oraz w miarę możliwości zdjęcia lub skanu wymaganego zaświadczenia lekarskiego.

Oryginały dokumentów należy przynieść na przesłuchanie. Wniosek powinien być podpisany przez opiekunów prawnych.

ZDALNA SZKOŁA


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Planowanym efektem jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej (przykładowo komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie) dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie mają takiej możliwości. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 99 900.00 PLN.

W naszej szkole z projektu Zdalna Szkoła skorzystało 9 uczniów.

INFORMACJA

Szkoła pozostaje zamknięta do 31.05.2020 r.


INFORMACJA

Zgodnie z informacją ogłoszoną przez MEN nauka zdalna w szkołach została przedłużona
do 24 maja.
Egzamin 8 klas planowany jest w terminie 16 - 18 czerwca 2020 r.
Terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.


7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji pielęgniarkom, lekarzom, ratownikom i wszystkim pracownikom pragniemy złożyć wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia pracę na rzecz drugiego człowieka. Odpowiedzialność, wyrozumiałość i profesjonalne podejście do cierpiących to nieodłączne wartości Waszej pracy. Życzymy satysfakcji zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność tych, których spotykacie na swojej drodze.


KOMUNIKAT DYREKTORA

 

Na podstawie:

· rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410),

· rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

· rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie       w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

· rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie       w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, prowadzenie zajęć edukacyjnych, kontrola pracy uczniów oraz ocenianie odbywa się
z wykorzystaniem metod, a także technik
kształcenia na odległość.

Nauczyciele są dostępni według planu zajęć i w tym czasie kontaktują się z uczniami oraz odpowiadają na wiadomości.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przekazywania materiałów do nauki, kontaktu z pedagogami oraz oceniania są podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku elektronicznym Librus.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy uczniowie szkoły oraz ich rodzice mają założone konto
w dzienniku elektronicznym, w razie problemów z hasłem mogą skontaktować się z administratorem (wicedyrektorem) poprzez pocztę mailową za pośrednictwem sekretariatu.

Zachęcam również do zapoznania się z materiałami rekomendowanymi przez Centrum Edukacji Artystycznej: https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/

 

Tomasz Giedwiłło


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO - ZAKŁADKA KORONAWIRUS


Numery bezpłatnych telefonów do instytucji, które mogą być pomocne w trudnych sytuacjach:
- 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, działa przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
- 116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym
(pon.-pt. 14.00-22.00).
- 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
(pon.-pt. 12.00-15.00).
- 22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (pon. i czw. 17.00-19.00).
- 22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji  (śr. i czw. 17.00-19.00).
- 800 12 12 12 - Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (pon.-pt. 8.15-20.00).
- 800 70 22 22 - Linia Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (czynny całą dobę).

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ONLINE dla każdego, kto tego wsparcia potrzebuje.
Zapisy przez stronę: https://liblink.pl/NLk4QFqlTC


KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, szkoła będzie nadal zamknięta aż do odwołania.


OGŁOSZENIE

        W związku z zaistniałą sytuacją, bardzo prosimy rodziców uczniów naszej szkoły (OSM i PSM) aby systematycznie zapoznawali się z informacjami przekazywanymi na LIBRUSIE (dziennik elektroniczny).
Jeżeli ktoś z państwa nie posiada loginu na stronę lub nie pamięta hasła prosimy  
o kontakt z sekretariatem szkoły drogą mailową - zsm@oswiata.tychy.pl


Informacja

Informujemy, że w dniach 16 – 25.03.2020 r.

SZKOŁA BĘDZIE NIECZYNNA

 W tym okresie kontakt z sekretariatem będzie odbywał się drogą mailową zsm@oswiata.tychy.pl natomiast z nauczycielami zajęć zbiorowych za pomocą dziennika elektronicznego.

 Proszę o śledzenie komunikatów umieszczonych na Librusie.


KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO PSM

W związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i placówek oświatowych w całym kraju terminy złożenia dokumentów oraz przeprowadzenia badania predyspozycji kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej zostaną przesunięte i ogłoszone po ustaniu sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.


Prosimy o śledzenie dalszych informacji w tej sprawie zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.


Decyzją Premiera, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w dniach od 12.03. do 25.03. w szkole zawieszone zostają wszystkie  zajęcia dydaktyczne (zbiorowe i indywidualne).

12 i 13.03. 2020 r. w godz. 8.00 - 16.00 uczniowie OSM mogą skorzystać z opieki świetlicowej- jeśli to konieczne.


Informacja

Decyzją Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie konkurs "Gitara w muzyce kameralnej"

zostaje przełożony na inny termin.  

Trwają zapisy do szkoły na nowy rok szkolny 2020/2021

Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do:

1. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – OSM- (przedmioty ogólnokształcące i muzyczne,
8 lat nauki) – o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku 6/7 lat;

2. Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  - PSM - (tylko przedmioty muzyczne, 6 lub 4 lata nauki w zależności od wieku kandydata) – o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci
w wieku od 6 do 16 roku życia.

W celu zgłoszenia kandydata należy złożyć wypełniony WNIOSEK , którego formularz można pobrać w zakładce: Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.
 

Wypełnione dokumenty przyjmujemy w sekretariacie szkoły od stycznia do końca lutego w przypadku OSM oraz do końca marca dla PSM.

Terminy badań predyspozycji kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki w roku szkolnym 2020/2021 ustalane są indywidualnie w sekretariacie szkoły, przy czym dla kandydatów do OSM – na początku marca, dla kandydatów do PSM – na początku kwietnia.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Rekrutacja lub pod numerem tel.887448321.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – 7 LUTEGO

W GODZ. 17.00-20.00.