MAMY KOLEJNEGO LAUREATA!  

Dominik Bałaban, uczeń klasy VI OSM, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrodyco dla ucznia szkoły podstawowej jest ważnym i znaczącym osiągnięciem. Laureat tego konkursu jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty, otrzymując maksymalną liczbę punktów i otwarte drzwi do wybranego gimnazjum.

W tym roku dwóch spośród piętnastu naszych szóstoklasistów może poszczycić się tytułem laureata wspomnianego konkursu. Przypominamy, że najwyższy wynik w matematycznych i przyrodniczych potyczkach zdobył w ubiegłym roku szkolnym (jako piątoklasista!) Adam Jeliński.

Przykład chłopców dowodzi, że artystyczna dusza może iść w parze ze ścisłym umysłem. Dominik gra na fortepianie, a Adam jest wiolonczelistą. 

Wielkie gratulacje!

 
STYPENDYŚCI ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Olivia Bujnowicz – absolwentka OSM

Natalia Mazur -  absolwentka OSM

Adam Jeliński – klasa VI OSM

Karolina Wąż – klasa IV cyklu 4-letniego PSM

 

Jest nam miło poinformować, że 10 października podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej aż czworo naszych uczniów otrzymało stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Tychy. Jest to forma wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wynikające z ich uzdolnień
i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości.

Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy otrzymał również nasz nauczyciel, pan Mirosław Franczak.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich rodzicom oraz nagrodzonemu nauczycielowi!


 


123
dalej


 


 

List od Pani Barbary Rybickiej-Kalabińskiej  

 

 

 

 

PROJEKT POLSKO - NIEMIECKI