Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 1 września o godz. 16.00 w sali
koncertowej.

 

ZNAMY JUŻ TEGOROCZNE WYNIKI
SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

Uczniowie naszej szkoły uzyskali średnią punktów 33,2 , co daje nam pierwsze miejsce w rankingu tyskich szkół, których średnia wyniosła około 26 punktów. Tym samym Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.  w Tychach znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w województwie śląskim! 
Dziękujemy naszym uczniom i pedagogom za efektywną pracę. 
Szczegółowe zestawienie wyników znajdziesz klikając tutaj:  
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/s/SP2014_SWS.pdf


 WARTO REAGOWAĆ!

Przypominamy, że z inicjatywy pani Anny Kusiak-Botor, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Tychach, uczniowie klasy III zwrócili si ę do Ambasady Polskiej w Libanie z apelem, aby nie zabijać bocianów. Dostali odpowiedź! 


 

 

MAMY KOLEJNEGO LAUREATA!  

Dominik Bałaban, uczeń klasy VI OSM, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrodyco dla ucznia szkoły podstawowej jest ważnym i znaczącym osiągnięciem. Laureat tego konkursu jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty, otrzymując maksymalną liczbę punktów i otwarte drzwi do wybranego gimnazjum.

W tym roku dwóch spośród piętnastu naszych szóstoklasistów może poszczycić się tytułem laureata wspomnianego konkursu. Przypominamy, że najwyższy wynik w matematycznych
i przyrodniczych potyczkach zdobył w ubiegłym roku szkolnym (jako piątoklasista!) Adam Jeliński.

Przykład chłopców dowodzi, że artystyczna dusza może iść w parze ze ścisłym umysłem. Dominik gra na fortepianie, a Adam jest wiolonczelistą. 

Wielkie gratulacje!

 
STYPENDYŚCI ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Olivia Bujnowicz – absolwentka OSM

Natalia Mazur -  absolwentka OSM

Adam Jeliński – klasa VI OSM

Karolina Wąż – klasa IV cyklu 4-letniego PSM

 

Jest nam miło poinformować, że 10 października podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej aż czworo naszych uczniów otrzymało stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Tychy. Jest to forma wyróżnienia i promocji dla uczniów mających znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wynikające z ich uzdolnień
i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości.

Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy otrzymał również nasz nauczyciel,
pan Mirosław Franczak.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich rodzicom oraz nagrodzonemu nauczycielowi!


 


123
dalej


 


 

List od Pani Barbary Rybickiej-Kalabińskiej  

 

 

 

 

PROJEKT POLSKO - NIEMIECKI