Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1.Semestr I       03.09.2018-20.01.2019

2.Semestr II      21.01.2019-21.06.2019

3.Zimowa przerwa świąteczna       23.12.2018-01.01.2019

4.Ferie zimowe    11-24.02.2019

5.Wiosenna przerwa świąteczna   18 – 23.04.2019

6.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych             19.06.2019 – kl. VIII OSM

  21.06.2019 – pozostałe klasy

7.Ferie letnie  22.06.2019-31.08.2019

8.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych     
29.04. - 30.04.2019, 
02.05.2019, 
15, 16, 17.04.2019 –egz. 8

9.Dzień otwarty   01.02.2019