Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Semestr I       03.09.2018-20.01.2019

2. Semestr II      21.01.2019-21.06.2019

3. Zimowa przerwa świąteczna       23.12.2018-01.01.2019

4. Ferie zimowe    11-24.02.2019

5. Wiosenna przerwa świąteczna   18 – 23.04.2019

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych             19.06.2019 – kl. VIII OSM

  21.06.2019 – pozostałe klasy

7. Ferie letnie  22.06.2019-31.08.2019

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych     
29.04. - 30.04.2019, 
02.05.2019, 
15, 16, 17.04.2019 – egz. 8

9. Dzień otwarty   01.02.2019