Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.Semestr I                                                  04.09.2017-12.01.2018

2.Semestr II                                                 15.01.2018-23.06.2018

3.Zimowa przerwa świąteczna                   23 - 31 grudnia 2017 r

4.Ferie zimowe                                             29 stycznia – 11 lutego 2018 r

5.Wiosenna przerwa świąteczna                29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 

6.Zakończenie rocznych zajęć                  22 czerwca 2018 r.

dydaktyczno – wychowawczych   

7.Ferie letnie                                                26.07.2017 - 31.08.2017

8.Dodatkowe dni wolne od zajęć               31.04.2018
dydaktyczno – wychowawczych                02.05.2018
                                                                      
4.05.2018
9.Dzień otwarty