Konsultacje

KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI DLA RODZICÓW OSM

 każda pierwsza środa miesiąca (oprócz września, grudnia i maja)

 w godz. 17:00 – 17:30


KONSULTACJE Z WYCHOWAWCAMI DLA RODZICÓW PSM

ZGODNIE Z USTALENIAMI NA ZEBRANIACH – raz w miesiącu

Podczas grudniowych i majowych zebrań obecni są wszyscy uczący.