OSM

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

OSM realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązującego w szkole podstawowej, równocześnie umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów muzycznych. Nauka trwa 6 lat. Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, instrumenty perkusyjne, trąbka i klarnet.

W klasach I-III obok przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są poniższe zajęcia:

indywidualne 

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (30 minut) 

grupowe 

- rytmika z kształceniem słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- zespół rytmiczny – raz w tygodniu (45 minut)

W klasach IV-VI uczniowie zostają zakwalifikowani do działu instrumentalnego lub działu muzykowania zespołowego i biorą udział w następujących zajęciach muzycznych:

indywidualne 

- instrument główny – w zależności od działu 

- fortepian dodatkowy/instrument dodatkowy (od kl. V) – raz w tyg.(30 min.) 

grupowe 

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 razy w tygodniu (45min) 

- chór lub orkiestra – raz w tygodniu - zespół instrumentalny – w zależności od działu