PSM

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

PSM kształci wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów w tym kierunku oraz przygotowuje ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim oraz 4-letnim.

Cykl 6-letni (dla dzieci w wieku 6-9) 

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, instrumenty perkusyjne, klarnet, trąbka.

W klasach I-III:

indywidualne 

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (30 minut) 

grupowe 

- rytmika z kształceniem słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- zespół rytmiczny – raz w tygodniu (45 minut)

W klasach IV-VI uczniowie zostają zakwalifikowani do działu instrumentalnego lub działu muzykowania zespołowego i biorą udział w następujących zajęciach muzycznych:

indywidualne 

- instrument główny – w zależności od działu 

- fortepian dodatkowy/instrument dodatkowy (od kl. V) – raz w tyg.(30 min.)

 grupowe

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 razy w tygodniu (45 min.) 

- chór lub orkiestra – raz w tygodniu 

- zespół instrumentalny – w zależności od działu

Cykl 4-letni (dla młodzieży w wieku 10-16

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: wiolonczela, kontrabas, saksofon, gitara, flet, akordeon, perkusja perkusyjne, klarnet, trąbka.

W klasach I i II:

indywidualne 

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

grupowe 

- podstawy kształcenia słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi (od kl. II) 

- 2 razy w tyg. (45 minut) - zespół taneczny – raz w tygodniu (45 minut)

W klasach III i IV uczniowie zostają zakwalifikowani do działu instrumentalnego lub działu muzykowania zespołowego i biorą udział w następujących zajęciach muzycznych:

indywidualne 

- instrument główny – w zależności od działu 

- fortepian dodatkowy / instrument dodatkowy (od kl. III) – raz w tyg. (30 minut)

grupowe 

- kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi – 2 razy w tyg. (45 minut) 

- zespół instrumentalny – w zależności od działu - chór lub orkiestra – raz w tygodniu