Rada Rodziców

RADA RODZICÓW


SKŁAD SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

Katarzyna Szymkowska         Przewodnicząca

Katarzyna Pilszek                  Zastępca

Wojciech Derej                      Zastępca


kontakt:  rr_zsm@onet.pl

 Miesięczna składka na RR wyniesie w tym roku
 30 zł dla OSM 
 20 zł dla PSM
Drugie dziecko uczące się w szkole płaci 15 zł w OSM i 10 zł w PSM, natomiast trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty.


Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto Rady Rodziców

nr   94 1240 1330 1111 0010 7520 9820

podając w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Dotychczasowy rachunek będzie funkcjonował do 31.10.2017 r. a następnie zostanie zamknięty. Zatem wszystkie osoby, które mają w bankach ustalone polecenie przelewu proszone są o dokonanie zmian