Archiwum

DECYZJA
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH


Na podstawie art. 22a ust.1-8, art. 22ab ust.1-7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 293 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60)po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z dnia 21 maja 2018r.
dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego i wpisuje do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania następujące programy pionu ogólnomuzycznego: