Plan zajęć

ROZKŁAD LEKCJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
KLASY:  I, II, III

ROZKŁAD LEKCJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
KLASY: IV - VIII

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Plany zajęć dla PSM C6 i PSM C4 są orientacyjne i mogą ulec zmianie jeśli zajdzie taka konieczność.

ROZKŁAD ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PSM CYKL 4-LETNI KL. I, II, III, IV

ROZKŁAD ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PSM CYKL 6-LETNI KL. I, II, III.

ROZKŁAD ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PSM CYKL 6-LETNI KL. IV, V, VI.