Podręczniki

DECYZJA
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH

Na podstawie art. 22a ust.1, art. 22ab ust.1-7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 337 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo owiatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z dnia 22 maja 2017r. dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego i wpisuje do szkolnego zestawu podręczników następujące podręczniki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach