WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


Rok szkolny 2018/2019 (kwiecień 2019 r.)

 

PROCENTOWY WYNIK UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

język polski – 78,44 %
matematyka – 61,77 %
język angielski – 72,77 %


ŚREDNIA KRAJOWA

język polski – 63 %
matematyka – 45 %
język angielski – 59 %


Więcej informacji o egzaminie na stronie: https://cke.gov.pl