Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej szkoły w zakładce rekrutacja

KOMUNIKAT

Od 18 stycznia 2021 r. do nauki stacjonarnej wracają klasy I-III OSM, pozostałe klasy OSM oraz wszyscy uczniowie PSM kontynuują naukę zdalną. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu Dyrektora na dzienniku elektronicznym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA I POMOCY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH

W trakcie trwania ferii zimowych czynna jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tychach przy ul. Andersa 16, do której można zgłaszać się pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811 w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30). Dodatkowo
na okres ferii uruchomiony został przez Poradnię telefon alarmowy 513 032 812 dedykowany do kontaktu z psychologiem
lub pedagogiem, umożliwiający uzyskanie szybkiej porady.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz telefonu dla rodziców
i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100.  
 

Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych zmianie ulegają dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole z 4-5 stycznia 2021 r. na 21-22 grudnia 2020 r.

Jednocześnie przypominam, że w bieżącym roku szkolnym zaplanowane są również dni wolne 25-27 maja 2021 r. oraz 4 czerwca 2021 r.

Informuję również, że ze względu na zmianę terminu ferii, przesunięciu uległa także ostateczna data wystawiania ocen za 1 semestr - jest to piątek 22 stycznia.

 
 

Bieżące informacje zamieszczane są w dzienniku elektronicznym