KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH
IM. FELIKSA RYBICKIEGO W TYCHACH

w sprawie terminów składania wniosków
do Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli ZSM Tychy w 2022 r.


komunikat w sprawie terminów(1).pdf
komunikat Dyrektora ws. funduszu zdrowotnego.pdf
Karta wycieczki.pdf
ponadwymiarowe dydaktyczne (1).pdf
ponadwymiarowe - świetlica.pdf
ponadwymiarowe - biblioteka.pdf
ponadwymiarowe - pedagog.pdf
zastępstwa doraźne.pdf
Tygodniowy rozkład zajęć.pdf
Wniosek - przyznanie zasiłku w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.pdf
Oświadczenie o dochodach.pdf
Wniosek o nagrodę dyrektora.pdf
Arkusz analizy własnej - dodatek motywacyjny.pdf
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.pdf
Wniosek o przyznanie świadczenia ZFŚS.pdf