Sygnaliści

Zespół Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach zleciła firmie N-Serwis.pl obsługę przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.

Zgłoszenia nieprawidłowości mogą Państwo dokonać poprzez następujące kanały:                                                                                                                    

1. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uwaga_oswiatatychy@n-serwis.pl

2. telefonicznie po numerem: 6015906903.    

3. listowanie na adres: N-Serwis.pl ul. Rzepakowa 4(i)/68 40-541 Katowice
w podwójnej kopercie, z czego wewnętrzna koperta posiadała będzie opis „POUFNE-ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI”

 4. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem WWW: https://forms.office.com/r/N4bvA0yiUc

Zachęcamy do wykorzystywania kanałów elektronicznych.

Mogą Państwo dokonywać zgłoszeń anonimowych lub z zaznaczeniem pełnej poufności własnych danych osobowych. Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje i dowody.

W przypadku podania danych będą Państwo informowani o przebiegu postępowania.


ePUAP


W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP


W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach:

/ZSMTychy/domyslna