Miejska kampania „ Dlaczego?
Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”
Znajdź pomoc - Telefony zaufania

116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12.00- 22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.  

800 121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.

800 702 222 
Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia.  

800 100 100
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 oraz pomoc online (pomoc@800100100.pl) dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Znajdź Pomoc


POMOC PRAWNA

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 1 prowadzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Siedziba: Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 212 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 13.00 – 17.00 wtorek, czwartek 10.00 – 14.00


Punkt nr 2 prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Siedziba: Urząd Miasta, Tychy Aleja Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy pokój nr 317 piętro III

Harmonogram: od poniedziałku do piątku 1200 – 1600


Punkt nr 3 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba: Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 212 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 845 – 1245 wtorek, czwartek 1430 – 1830


Punkt nr 4 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba:Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 209 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 1130 – 1530, wtorek, czwartek 1200 – 1600


Punkt nr 5 prowadzony przez organizację pozarządową

Siedziba:Wielofunkcyjny Budynek Usługowy „Balbina Centrum”, ul. Barona 30, 43 – 100 Tychy, lokal nr 209 piętro I

Harmonogram: poniedziałek, środa, piątek 1530 – 1930, wtorek, czwartek 800 – 1200
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje?

 Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej  uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub   sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
 • doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

 Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny wspiera w działaniach wychowawczych rodziców, uczniów i nauczycieli. Udziela porad i konsultacji na terenie szkoły.

Uczniu: Jeśli Cię coś niepokoi, dzieje Ci się krzywda, czujesz się niepewnie w gronie rówieśników, chcesz porozmawiać – zapraszam Cię!

Rodzicu: Przyjdź , jeśli oczekujesz pomocy, bo chcesz lepiej wpływać na rozwój swojego dziecka.

Jak pomóc dziecku z trudnościami czytania i pisania?

Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym do zdobywania przez dziecko wiedzy na kolejnych etapach edukacji. Niektórzy uczniowie pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, sprawnego wzroku i słuchu, znacznego wysiłku własnego, rodziców i nauczycieli mają poważne kłopoty z opanowaniem tych umiejętności.

Jeżeli jesteście zaniepokojeni tym, że Wasze dziecko ma kłopoty z poprawną pisownią, popełnia wiele różnorodnych błędów, nie zarzucajcie mu lenistwa czy złej woli - POMÓŻCIE MU! Wasze dziecko może należy do grupy uczniów o specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). W takiej sytuacji RODZICU!!!

 1. Porozmawiaj o problemie z nauczycielem j. polskiego lub matematyki ( w przypadku trudności z liczeniem).
 2. Zasięgnij porady pedagoga szkolnego.
 3. Zgłoś się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach – tam specjaliści zdiagnozują problem Twojego dziecka.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.