Koronawirus - procedury

Procedury zapewniania bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w okresie pandemii Covid-19

ANEKS NR 4 DO

Procedur zapewniania bezpieczeństwa

na terenie Zespołu Szkół Muzycznych

im. Feliksa Rybickiego w Tychach

w okresie pandemii Covid-19

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020/2021 Dyrektora ZSM Tychy z dnia 14 czerwca  2021 r. w Procedurach zapewniania bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w okresie pandemii Covid-19 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) uchyla się:  § 1 ust. 10 ; § 1 ust. 17 pkt 3 ; § 1 ust. 42 ; § 1 ust. 53 pkt 3 i 4

2) § 1 ust. 27 otrzymuje brzmienie: O wpuszczeniu ucznia na teren szkoły poza wymienionymi przedziałami godzinowymi decyduje woźna.

3) § 1 ust. 58 otrzymuje brzmienie: W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach.

ANEKS NR 3 DO

Procedur zapewniania bezpieczeństwa

na terenie Zespołu Szkół Muzycznych

im. Feliksa Rybickiego w Tychach

w okresie pandemii Covid-19

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020/2021 Dyrektora ZSM Tychy z dnia 30 kwietnia 2021 r. w Procedurach zapewniania bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w okresie pandemii Covid-19 wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które  mają udokumentowane przeciwskazania medyczne. Ponadto nakaz ten nie dotyczy zajęć lekcyjnych i opiekuńczych,  a także spożywania posiłku.

ANEKS NR 1 DO

Procedur zapewniania bezpieczeństwa

na terenie Zespołu Szkół Muzycznych

im. Feliksa Rybickiego w Tychach

w okresie pandemii Covid-19

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020/2021 Dyrektora ZSM Tychy z dnia 30 października 2020 r. w Procedurach zapewniania bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w okresie pandemii Covid-19 wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 2 WARIANT C – PRACA ZDALNA, rozdz. II  REALIZACJA LEKCJI PODCZAS NAUKI ZDALNEJ, ust. 6 otrzymuje brzmienie: Nauczyciele realizują nauczanie zdalne w godzinach swojej pracy według obowiązującego planu lekcji, który dyrektor

może czasowo zmodyfikować.

ANEKS NR 2 DO

Procedur zapewniania bezpieczeństwa

na terenie Zespołu Szkół Muzycznych

im. Feliksa Rybickiego w Tychach

w okresie pandemii Covid-19

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020/2021 Dyrektora ZSM Tychy z dnia 18 stycznia 2021 r. w Procedurach zapewniania bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach w okresie pandemii Covid-19 wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które  mają udokumentowane przeciwskazania medyczne. Ponadto nakaz ten nie dotyczy zajęć gry na flecie, trąbce, klarnecie, saksofonie, zajęć wychowania fizycznego, zajęć rytmiki, a także spożywania posiłku.


Jak zapobiegać zarażeniu się koronawirusem? 

W związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem prosimy  o zapoznanie się
z informacjami zawartymi na stronach: 

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

Kuratorium Oświaty w Katowicach https://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-wloch/ 

oraz

Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ 

Numery bezpłatnych telefonów do instytucji, które mogą być pomocne w trudnych sytuacjach:
- 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, działa przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
- 116 123 - Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym
(pon.-pt. 14.00-22.00).
- 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
(pon.-pt. 12.00-15.00).
- 22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka (pon. i czw. 17.00-19.00).
- 22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji  (śr. i czw. 17.00-19.00).
- 800 12 12 12 - Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (pon.-pt. 8.15-20.00).
- 800 70 22 22 - Linia Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (czynny całą dobę).

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ONLINE dla każdego, kto tego wsparcia potrzebuje.
Zapisy przez stronę: https://liblink.pl/NLk4QFqlTC