Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

OSM realizuje program w zakresie kształcenia ogólnego obowiązującego w szkole podstawowej, równocześnie umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów muzycznych. Nauka trwa 8 lat. Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, perkusja, trąbka
i klarnet.

W klasach I-III obok przedmiotów ogólnokształcących prowadzone są poniższe zajęcia:

indywidualne (termin zajęć ustalany indywidualnie z nauczycielem)

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (30 minut) 

grupowe (wplecione w plan zajęć oddziału)

- kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

-podstawy rytmiki – raz w tygodniu (45 minut)

W klasach IV-VIII biorą udział w następujących zajęciach muzycznych:

indywidualne (termin zajęć ustalany indywidualnie z nauczycielem)

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (45 minut)

- fortepian dodatkowy/instrument dodatkowy (od kl. V) – raz w tyg.(30 min.) 

grupowe (wplecione w plan zajęć oddziału)

- kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (45min) 

- chór lub orkiestra lub zespół – raz w tygodniu (90 minut)

- zasady muzyki z elementami edycji nut – raz w tygodniu (45 minut) – od kl. VII

- audycje muzyczne w kl. IV-VI – raz w tygodniu (45 minut), literatura muzyczna 
  w kl. VII-VIII – raz w tygodniu (45 minut)