Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

PSM kształci wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów w tym kierunku oraz przygotowuje ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Kształcenie odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim oraz 4-letnim.

Cykl 6-letni (dla dzieci w wieku 6-9) 

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, akordeon, instrumenty perkusyjne, klarnet, trąbka.

W klasach I-III:

indywidualne (termin zajęć ustalany indywidualnie z nauczycielem)

- instrument główny – 2 razy w tygodniu (30 minut) 

grupowe (plan zajęć wspólny dla oddziału)

- kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- rytmika – raz w tygodniu (45 minut)

W klasach IV-VI uczniowie biorą udział w następujących zajęciach muzycznych:

indywidualne (termin zajęć ustalany indywidualnie z nauczycielem)

- instrument główny –  2 razy w tygodniu (45 minut) 

- fortepian dodatkowy/instrument dodatkowy (od kl. V) – raz w tyg.(30 min.)

 grupowe (plan zajęć wspólny dla oddziału)

- kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (45 min.) 

- audycje muzyczne – raz w tygodniu (45 minut)

- chór lub orkiestra lub zespół – raz w tygodniu (90 minut)

Cykl 4-letni (dla młodzieży w wieku 10-16

Szkoła oferuje naukę gry na następujących instrumentach: wiolonczela, kontrabas, saksofon, gitara, flet, akordeon, perkusja perkusyjne, klarnet, trąbka.

Rodzaj zajęć:

indywidualne (termin zajęć ustalany indywidualnie z nauczycielem)

           - instrument główny – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- fortepian dodatkowy / instrument dodatkowy (od kl. III) – raz w tyg. (30 minut)

grupowe (plan zajęć wspólny dla oddziału)

- kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu (45 minut) 

- audycje muzyczne (od kl. II) – raz w tygodniu (45 minut)

- chór lub orkiestra lub zespół  (od klasy II) – raz w tygodniu (90 minut)