CHÓR, ORKIESTRA I ZESPOŁY

Chór Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach jest jednym z zespołów reprezentacyjnych szkoły. Członkami chóru są uczniowie klas IV-VI OSM i PSM oraz II-IV PSM cyklu 4 letniego, którzy nie grają na instrumentach orkiestrowych. Chórzyści uczestniczą w zajęciach chóru młodszego, w którym zdobywają podstawowe umiejętności wokalne i pierwsze doświadczenia koncertowe (1 rok) oraz chóru starszego, w którym rozwijają umiejętności śpiewacze poprzez pracę nad repertuarem 3 i 4 głosowym (kolejne 2 lata). Próby chóru odbywają się raz w tygodniu i są znakomitą okazją do wspólnego muzykowania jak również wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach rytmiki czy kształcenia słuchu. Na repertuar chóru składają się zarówno utwory a capella muzyki sakralnej i świeckiej, kompozycje dawne i współczesne, opracowania chóralne polskich utworów ludowych jak i formy wokalno-instrumentalne. Chór obok orkiestry, Big Bandu oraz zespołu wokalno-instrumentalnego regularnie koncertuje w szkole i poza nią. Śpiew chórzystów można podziwiać podczas koncertów szkolnych (półroczny, końcoworoczny, z okazji Dnia Niepodległości, podczas Dni Otwartych ZSM) jak i w Muzeum Miejskim, na placu Baczyńskiego czy w Teatrze Małym. Chór bierze również udział w przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia (Zabrze, Koszęcin). Wielu absolwentów chóru ZSM kontynuuje swoją przygodę ze śpiewem, stając się członkami innych zespołów m.in.: Zespołu wokalno-instrumentalnego, zespołu „Absolwenci”, Chóru God’s Property oraz Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Chórem od roku 2005 dyryguje mgr Tomasz Giedwiłło.

Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach - funkcjonuje od 1971 roku, czyli od początku istnienia szkoły. Zespół jest jedną z wizytówek naszej szkoły i zajmuje ważne miejsce w jej działalności dydaktycznej i artystycznej. Gra w orkiestrze jest wielkim przeżyciem dla uczniów, uczy współpracy i dyscypliny. Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach prowadzi ożywioną działalność artystyczną, prócz koncertów semestralnych uświetnia swoją grą ważne wydarzenia z życia szkoły a także występuje poza nią. Towarzyszy również wyróżniającym się dyplomantom, akompaniując im podczas koncertów końcoworocznych. Orkiestra wielokrotnie brała udział w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych w Będzinie, gdzie zdobywała nagrody i wyróżnienia. Przez wiele lat była prowadzona przez pana Krystiana Wocława.

Od roku szkolnego 2013/2014 dyrygentem orkiestry był dr Bogusław Jan Bemben.
Od roku szkolnego 2015/2016 dyrygentem orkiestry była  pani Aleksandra Kruż.
Od roku szkolnego 2023/2024 orkiestrę przemianowano na zespół instrumentalny-ODEON, który prowadzi Michał Brożek.

Big Band Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach - został założony w 2005 roku. Od początku prowadzony jest przez pana Jacka Dobrzańskiego. Oprócz uczniów skład zespołu zasilają absolwenci, a nawet nauczyciele. Big Band występuje zarówno w szkole jak i poza jej murami będąc jednocześnie wspaniałą wizytówką naszego miasta.

Zespół gitarowy Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach – istnieje od września 2012r. W jego skład wchodzi nie więcej niż 8 uczniów w różnym wieku. Założycielem jest pan Mariusz Bury, nauczyciel gry na gitarze. Zespół uświetnia szkolne i miejskie akademie.

Zespół perkusyjny Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach – potężny przekaźnik siły płynącej z rytmu właśnie inauguruje swoją działalność pod kierunkiem pana Krzysztofa Nowakowskiego i Mateusza Misiaka. Czekamy na sukcesy!

FORTEPIAN DODATKOWY - Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w grze na najpopularniejszym instrumencie. Umiejętność posługiwania się klawiaturą jest niezwykle przydatna bez względu na to, na jakim instrumencie gra uczeń i potrzebna przy nauce wielu przedmiotów muzycznych.

DZIECKO POWINNO CODZIENNIE ZNAJDOWAĆ CZAS NA ĆWICZENIE I OSWOIĆ SIĘ Z TYM, ŻE WŁOŻONA PRACA OWOCUJE DOPIERO PO TYGODNIACH, A NAWET MIESIĄCACH.