Przyjaciel szkoły

PRZYJACIEL SZKOŁY

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji zamierzonych planów. Miano „Przyjaciela Szkoły” otrzymują osoby, instytucje i firmy szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania i wsparcie w istotny sposób wpływają na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.