Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Szanowni Państwo, 

informujemy, że do Rady Rodziców naszej szkoły na najbliższy rok wybrani zostali:

Katarzyna Szymkowska (OSM) - przewodnicząca
Katarzyna Pilszek (OSM) - zastępca
Justyna Ratajczak (PSM) - zastępca
Wojciech Derej (OSM) - zastępca

Informujemy także, że wysokość składki na RR została ustalona
OSM 250 zł/rok
PSM 150 zł/rok 
opłatę można wnosić miesięcznie/kwartalnie. 

Drugie dziecko uczące się w szkole ma 50% bonifikaty od opłaty, trzecie dziecko jest zwolnione z płatności. 

Opłata jest dobrowolna, niemniej jednak wszystkich Państwa zachęcamy do pomocy na rzecz szkoły. 

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na konto Rady Rodziców 
nr 45 1240 1330 1111 0010 9552 0756
podając w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami poprzez Librus lub mailowo rr_zsm@onet.pl