Prezydium Rady Rodziców

w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w TychachKatarzyna Szymkowska     przewodnicząca

Piotr Rosikowski zastępca    przewodniczącej

Katarzyna Pilszek       skarbnik

Anna Godzik            sekretarz

Marta Pawlas           członekKomisja Rewizyjna Rady Rodziców

Agnieszka Żłobińska

Marzena O’RinnInformacja dodatkowe

Składka na Radę Rodziców wynosi:

OSM 250 zł/rok

PSM 150 zł/rok

Drugie dziecko uczące się w szkole ma 50 % bonifikaty od opłaty, trzecie dziecko jest zwolnione płatności.Konto do wpłat 45 1240 1330 1111 0010 9552 0756

Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka oraz aktualnej klasy.

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane dla dobra uczniów
i będą ogromnym wsparciem dla szkoły.