DECYZJA
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. F. RYBICKIEGO W TYCHACH


Na podstawie art. 22a ust.1, art. 22ab ust.1-7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach z dnia 21 maja 2020r. dyrektor dopuszcza do użytku szkolnego i wpisuje do szkolnego zestawu podręczników następujące podręczniki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tychach:

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

podreczniki 2021-2022.pdf