W ramach oferty edukacyjnej dla klas IV-VI zapewniamy uczniom nauczanie zgodne z wymogami ministerialnymi.

Sale lekcyjne są wyposażone w nowe ławki i krzesła dostosowane do wzrostu dziecka. Nauczyciele prowadzą zajęcia przy zastosowaniu aktywizujących technik i metod: integracyjnych, twórczego rozwiązywania problemów, pracy w grupach, drzewa decyzyjnego, burzy mózgu, mapy myśli, dramy, indywidualnej pracy z uczniem i in. W klasach IV-VI nauczamy języka angielskiego. Każde dziecko posiada swoją szafkę, w której może zostawić podręczniki i przybory. Zajęcia komputerowe prowadzone są w sali z nowocześnie wyposażonymi stanowiskami oraz nowym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Obowiązuje zasada: jeden uczeń- jeden komputer. Ilość zajęć komputerowych jest zwiększona w stosunku do wymogów podstawy programowej. Obiady wydawane są w dwóch turach (godz.12.30 i 13.30) w formie cateringu.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI

LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE IV